Temsilciler Ve Yerel Yapılanmalar Başvuruları

 

 • Yerel Yapılanmalar, üç ve üçten fazla psikoloji bölümünün olduğu (her üniversitenin en az 1 kere psikoloji bölümünden mezun vermiş olması gerekmektedir) şehirlerde kurulan birliklerdir (Ankara, İstanbul, İzmir, Kıbrıs ve Mersin-Adana’da bulunmaktadır). TPÖÇG’ün Yerel Yapılanmalarını temsil eden öğrencilerdir.
 • Yerel Yapılanma Başkanı, ekipleri ile sene içerisinde gerçekleştirecekleri etkinliklerin takvimini oluşturmada yerel yapılanmasına yol gösterir. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi’ne sunulacak olan bu takvimin koordinasyon sürecinden sorumludur
 • Yerel Yapılanma Ekiplerinin etkinlikleri için kullandığı materyallerin Google Drive’a işlenmesinin takibinden sorumludur.
 • Her Yerel Yapılanmanın sene içerisinde gerçekleştireceği etkinlikler için tahsis edilen kasadan başkan yardımcısı ile birlikte sorumludur. Yapılan harcamaların ve faturaların raporlandırılıp Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü’ne iletilmesinden sorumludur.
 • TPÖÇG’deki güncel haberlerden Yerel Yapılanmasını bilgilendirir.
 • Yerel Yapılanma Ekipleri ve yerel yapılanmadaki Temsilciler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamalıdır.
 • TPÖÇG duyurularının Yerel Yapılanma Instagram hesabında paylaşmaktan sorumludur.
 • TPÖÇG’e ait Dijital Baskı Branda ve Roll-uplardan sorumludur.
 • TPÖÇG’ün düzenlediği Zirve, Kamp ve Genel Kurul organizasyonlarına katılmalıdır.
 • Görevini bitiren Yerel Yapılanma Başkanı yeni seçilecek olan Yerel Yapılanma Başkanı’na bilgi birikimini ve deneyimlerini aktarmakla sorumludur.
 • Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon ekibiyle iletişim halinde olup her ay düzenlenen ve yerel yapılanma başkanlarının da bulunduğu toplantılara katılmaktan sorumludur.
 • Yerel yapılanma ekipleri ve temsilcilerin dahil olduğu yerel yapılanma toplantıları gerçekleştirir.
 • Yerel Yapılanma Ekiplerinin seçiminde Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi ile birlikte çalışır.
 • Yerel Yapılanma Ekipleri ve yerel yapılanmada bulunan temsilciler arasındaki iletişimi ve koordiansyonu sağlamalıdır.
 • Yerel Yapılanma Başkanının aktif olamadığı durumlarda başkanın görevlerini üstlenir.
 • Her Yerel Yapılanmanın sene içerisinde gerçekleştireceği etkinlikler için tahsis edilen kasadan başkan yardımcısı ile birlikte sorumludur. Yapılan harcamaların ve faturaların raporlandırılıp Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü’ne iletilmesinden sorumludur.
 • Yerel Yapılanma toplantılarının gerekliliklerini belirlemekten (zaman, mekan, içerik vb.) ve Yerel Yapılanma Başkanına sunmaktan sorumludur.
 • Yerel Yapılanmanın yazı işlerinden (rapor, mail, duyuru vb.) sorumludur.
 • Yerel Yapılanma içerisinde gerçekleştirilen ve başkan ile alınan toplantıların raporlarını hazırlayarak Google Drive’a yüklemek ve Yerel Yapılanma Başkanına sunmak ile görevlidir.

 

 • Birincil görevi kendi Yerel Yapılanması içerisinde çeşitli akademik etkinlikler (seminerler, konferanslar, atölyeler vs.) düzenlemektir.
 • Etkinlikleri düzenlemek için akademik çevre ile iletişim içerisinde olmalıdır.
 • Etkinlikleri düzenlerken mekan olarak öncelikle kendi Yerel Yapılanmasındaki üniversitelerle iletişime geçmesi beklenmektedir.
 • Her ay en az 1 kez düzenlenen ekip toplantılarına katılması beklenmektedir.
 • Ekip toplantı raporlarını ve etkinlik materyallerini (etkinlik raporu, başvuru ve geri bildirim formu vb.) hazırlayarak Google Drive’a yüklemek ve Yerel Yapılanma Başkanı’na sunmak ile görevlidir.
 • Düzenledikleri etkinlikler ile psikoloji öğrencilerine ulaşarak psikoloji öğrencilerini akademik bağlamda geliştirirmek ve onlara TPÖÇG ruhunu aktarmak.

**Akademik Etkinlik Ekip Lideri: Ekibin içinde çalışırken aynı zamanda bu ekibin koordinasyonundan sorumludur. Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısının katılım gösteremediği durumlarda yazı işleri görevi için Sosyal Sorumluluk, Sosyal Etkinlik ve Akademik Etkinlik Ekibi liderlerinden birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda sorumluluk alır.

 • Birincil görevi, kendi Yerel Yapılanması içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenlemektir. (Huzurevi, Çocuk Esirgeme Kurumu, STK  ve derneklerle iş birliğinde çeşitli etkinlikler organize etmek vs.)
 • Bazı özel günlerde (Otizm Farkındalık Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Dünya Engelliler Günü vs.) o güne özel farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemesi ve kurumlardaki bireylerle öğrencileri buluşturması beklenmektedir.
 • Her ay en az 1 kez düzenlenen ekip toplantılarına katılması beklenmektedir.
 • Ekip toplantı raporlarını ve etkinlik materyallerini (etkinlik raporu, başvuru ve geri bildirim formu vb.) hazırlayarak Google Drive’a yüklemek ve Yerel Yapılanma Başkanı’na sunmak ile görevlidir.
 • Düzenledikleri etkinlikler ile psikoloji öğrencilerine ulaşarak onlara TPÖÇG ruhunu aktarmak ve çeşitli konularda farkındalık kazandırmayı hedefler.

**Sosyal Sorumluluk Ekip Lideri: Ekibin içinde çalışırken aynı zamanda bu ekibin koordinasyonundan sorumludur. Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısının katılım gösteremediği durumlarda yazı işleri görevi için Sosyal Sorumluluk, Sosyal Etkinlik ve Akademik Etkinlik Ekibi liderlerinden birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda sorumluluk alır. • Birincil görevi, kendi Yerel Yapılanması içerisinde çeşitli sosyal etkinlikler organize etmektir. (Şehir dışı ve özel gün gezileri, sanatsal etkinlikler, özel gün partileri düzenlemek, online sohbet ve oyun etkinlikleri vs.)
 • TPÖÇG çalışanlarını ve gönüllülerini bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlamalıdır.
 • Düzenledikleri etkinlikler ile psikoloji öğrencilerine ulaşarak onlara TPÖÇG ruhunu aktarmak ve yeni sosyal bağlar kurmalarını sağlamaktır.
 • Etkinliklerin sonunda oluşan fatura ve fişleri raporlayarak Yerel Yapılanma Başkanına aktarmaktan sorumludur.
 • Her ay en az 1 kez düzenlenen ekip toplantılarına katılması beklenmektedir.
 • Ekip toplantı raporlarını ve etkinlik materyallerini (etkinlik raporu, başvuru ve geri bildirim formu vb.) hazırlayarak Google Drive’a yüklemek ve Yerel Yapılanma Başkanı’na sunmak ile görevlidir.
**Sosyal Etkinlik Ekip Lideri: Ekibin içinde çalışırken aynı zamanda bu ekibin koordinasyonundan sorumludur. Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısının katılım gösteremediği durumlarda yazı işleri görevi için Sosyal Sorumluluk, Sosyal Etkinlik ve Akademik Etkinlik Ekibi liderlerinden birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda sorumluluk alır.

 • Yerel Yapılanma içerisinde bulunan TPÖÇG Temsilcileri, ilk olarak Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibine ardından Yerel Yapılanma Başkanlarına bağlıdır. Yerel Yapılanması bulunmayan Temsilciler ise direkt olarak Temsilciler ve Yerel Yapılanma Koordinasyon Ekibi ile çalışır.
 • Temsilcinin görevlerinden biri TPÖÇG’ün paylaşımlarını (TPÖÇG organizasyonları, POD’lar, PsiNossa ve TPÖÇG Blog paylaşımları vs.) takip etmesi ve aktif bir şekilde temsil ettiği okulda ve okulun sosyal ağlarında duyurular yapmasıdır. Buna ek olarak WhatsApp, Facebook ve Telegram’da bulunan grupları takip etmelidir.
 • Temsilciler, kendilerine tahsis edilen …@tpocg.net uzantılı e-posta hesaplarını düzenli olarak takip etmelidir.
 • Düzenlenen etkinliklere maksimum düzeyde katılım göstermekle birlikte okuldaki öğrencileri etkinliklerden haberdar etmeli, etkinliklere katılması için motive etmelidir. Bu etkinliklerin ardından etkinlik sırasında çekilen fotoğrafların okullarına ait TPÖÇG haber kanallarında bilgilendirici bir yazı eşliğinde paylaşmalıdır.
 • Öğrencilerin faydalanabileceği TPÖÇG etkinliklerinin, servislerinin tanıtımının yapıldığı TPÖÇG Haftası ve TPÖÇG Çalışma Ekipleri hakkında bilgi edinmek için gerçekleştirilen TPÖÇG Bilgilendirme Haftası içerisinde okulda stant açmak, sunum yapmak ve bilgilendirme amaçlı çeşitli etkinliklerle TPÖÇG’ü gönüllülere tanıtması beklenmektedir. (TPÖÇG Haftası Ekim, Kasım tarihleri arasında; TPÖÇG Bilgilendirme Haftası ise Şubat, Mart tarihlerinde olur ve TPÖÇG Tanıtım Materyalleri Temsilcilere TPÖÇG Kamp’ında ulaştırılır.)
 • Güz ve Bahar döneminde yapılan Zirve toplantılarına, Yönetim Kurulu’nun seçildiği Genel Kurul’a ve her yıl ağustos sonunda veya eylül başında gerçekleştirilen TPÖÇG Kamp’ına katılmak TPÖÇG Temsilcisinin görevidir.
 • Zirve toplantılarına katılmak üzere TPÖÇG çalışmalarına ilgi duyan ve üniversitesi içerisindeki çalışmalarda aktif rol alan öğrencilerden, o toplantı için belirlenen kontenjana bağlı olarak gönüllü seçmeli ve toplantıda bu öğrencilere rehberlik etmelidir.
 • TPÖÇG Haftası ve TPÖÇG Bilgilendirme Haftası gibi düzenlenen EFPSA Day’i, o yıl belirlenen günde organize etmelidir.
 • Görevini bitiren TPÖÇG Temsilcisi, yeni seçilecek olan TPÖÇG Temsilcisine bilgi birikimini ve deneyimlerini aktarmakla sorumludur.
 • Temsilcilerin, okullarında düzenlenen etkinliklerin haftalık olarak yayınlanan TPÖÇG Bülten’de duyurulabilmesi için gerekli açıklama ve görselleri, her hafta yenilenen ve Bülten Editörü tarafından paylaşılan form aracılığı ile iletmeleri beklenir.
 • Temsilci, her yıl güz döneminin başlangıcında organize edilen Geleneksel TPÖÇG Tanışma Etkinlikleri’nin (kahvaltı, akşam yemeği vs.) kendi okulunda tanıtımını yaparak ilgilenen psikoloji ögrencilerini bilgilendirir.
 • TPÖÇG Temsilcisi psikoloji öğrencilerini TPÖÇG’e, TPÖÇG’ü psikoloji öğrencilerine bağlayan köprüdür. Bu nedenle temsilcinin TPÖÇG hakkında mümkün olduğunca temel bilgilere hakim olması ve seçildiği takdirde öğrenmeye açık olması beklenmektedir. 
 • Yerel Yapılanması olmayan temsilciler üniversitelerinde Gönüllü Destek Ekibi ile birlikte çalışarak çeşitli etkinlikler meydana getirmektedirler.
 • Talep doğrultusunda, Gönüllü Gelişim Serisi düzenlemek isteyen temsilci süreci Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi ile birlikte yürütmelidir.
 • Temsilci, Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ve Yerel Yapılanma Başkan ve Başkan Yardımcıları ile bağlantı halinde olmalıdır ve oluşturulan formları takip etmelidir.
 • Gönüllü Gelişim Serileri, Değişim Programları, Bilgilendirme Günleri, EFPSA Day ve TPÖÇG Haftası organizasyonlarının yanı sıra diğer TPÖÇG Çalışma Ekipleri ile birlikte çalışarak okullarında çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesinde rol oynar.
 • Görev süreleri boyunca aktivitelerini (başvuru ve geri bildirim formları, etkinlik raporu vb.) Google Drive’a işlemekten sorumludurlar.